about-me variable
PDSVISION invites you to their event

Digitalisera Eftermarknad med EdiLog

Om detta webinar

Digitalisera Eftermarknad – med EdiLog

Digitalisering och eftermarknad är två komponenter som är viktiga för verksamheter, i den verklighet vi är en del av nu har det blivit än tydligare.

Analyser och studier visar att eftermarknad med service och tjänster inte påverkas i samma utsträckning som tillexempel ny-produktförsäljning gör i tider som dessa.

Det köps inte nya produkter i samma volymer, men i högre utsträckning så genomför verksamheter service och uppgraderingar på befintligt produktinnehav.

Som tillverkande verksamhet, hur skall man dra nytta av detta? Det finns självklart ett antal olika vägar fram. Det vi på PDSVISION främst arbetar med verksamheter kring är:

·       Hitta nya och större intäkter genom nya metoder och kanaler för försäljning av reserv- och slitdelar

·       Förbättra marginalen på eftermarknadsförsäljning, genom effektivare och bättre metoder och kanaler

·       Skydda och stärka sitt varumärke genom att skapa kontroll över vilka reserv- och slitdelar som installeras i produkten

I detta webinarie har vi med oss EdiLogs grundare och VD Kjell-Arne Engberg och kommer att prata om varför Edilog valde att tidigt digitalisera sin eftermarknadsförsäljning. Vi kommer att få insikt i de effekter EdiLog ser sig få med en eftermarknadsportal och hur den kan korta ner ledtider både externt och internt.

Detta kommer vara en ett webinar där vi tittar på vikten och värdet av att ligga i framkant när det kommer till digitaliseringen och varför eftermarknad och är en del som ofta glöms bort trots resultaten eftermarknad kan skapa.

Webinariet kommer också ge en inblick i den lösning EdiLog valt att sätta på plats för att hjälpa till med hanteringen av sin eftermarknad.

Har ni en eftermarknadsaffär idag där ni tex säljer reserv och slitdelar? Då är detta ett webinarie för er verksamhet.

Pump, bil, båt, husvagn, truck, skördare, harv, svets, frys, laser, gräsklippare, stenkross eller annan produkt– spelar ingen roll. Finns det en eftermarknad som innefattar reserv och slitdelar så finns det också ett behov av att titta på hur de intäktsströmmarna kan bli större, marginalen högre och hur hanteringen av detta på rätt sätt är centralt i hur er produkt och ert varumärke uppfattas.

Idag kanske ni arbetar med detta via telefon, e-mail och/eller till viss del över er webb. Vilket som så är det nog rätt att lyssna på Kjell-Arne från EdiLog.

Vad får jag insikt i:

-          Skapa en bättre förståelse för Edilog och andra verksamheter valt att tidigt investera i detta.

-          Få en bättre förståelse kring e-commerce/e-handel inom industrin.

-          Få veta mer kring vilka marknadstrender vi ser och vad andra verksamheter upplever nu.

-          Få en förståelse hur detta kan hjälpa företag under Coronakrisen.

-          Se hur Edilog gjort som valt att ligga i framkant.

Deltagare är:

Kjell-Arne Engberg, EDILOG CEO

Aleksander Patz, PDSVISION AB Managing Director

Theodor Wall, PDSVISION Aftermarket Business ManagerVärdskap av

  • Team member
    KE T
    Kjell Arne Engberg

  • Team member
    KH T
    Karolina Hägg Marketing Assistant @ PDSVISION

PDSVISION

Take control of your product development

PDSVISION helps organisations manage and mitigate the complexity that exists in product development. With subject matter expertise in areas as Product Lifecycle Management (PLM) and Computer Aided design (CAD) and what is adjacent to these, PDSVISION helps organization through the lifecycle.