about-me variable
Pilz Belgium invites you to their event

LoTo: veilige interventies aan machines

Over dit webinar

Tijdens dit webinar over LoTo kom te weten hoe je dankzij LoTo-procedures veilig kan werken aan machines tijdens interventies.

Elektriciteit, hydraulica, pneumatiek, kinetica, chemie en thermodynamica – energie kan in elke vorm gevaarlijk zijn als ze onopzettelijk of op een ongecontroleerde manier vrijkomt. Om een machine te classificeren als veilig in elke bedrijfsmodus, moet het mogelijk zijn om ze los te koppelen van alle energiebronnen én moet gegarandeerd zijn dat de machine niet onverwacht opstart of dat machineonderdelen niet onverwacht bewegen door opgeslagen energie. Daarom wordt in Europa meer en meer gebruik gemaakt van Lockout-Tagout-programma's, die in de VS al verplicht zijn.

In deze webinar wil Pilz u begeleiden en inspireren rond dit boeiende thema:

  • LoTo: kader en wetgeving
  • Onderscheid tussen integrale machineveiligheid en Lock Out Tag Out
  • Vaak voorkomende fouten en problemen
  • Inspirerende oplossingen voor Lock Out Tag Out: lokale vs algemene inbeslagname, PASloto software, Safe Lock out Systems, …

Gepresenteerd door

  • Team member
    PB T
    Pilz Belgium Pilz Belgium

Pilz Belgium

We automate. Safely.

Pilz is a complete automation technology & service provider operating internationally. We supply components, systems and services for safe automation.