about-me variable
Podjetniški inkubator Kočevje invites you to their event

Kako lahko pomagam mladostniku pri izbiri šole in poklica?

O webinarju

Na prvi pogled se zdi, da je karierna odločitev stvar posameznika, ki avtonomno in neodvisno od zunanjih okoliščin sprejme odločitev o nadaljnji karierni poti. A raziskave kažejo, da na končno karierno odločitev vplivajo številni dejavniki. Tudi vpliv staršev je dokazno pomemben dejavnik kariernih odločitev otrok in mladostnikov. Starši so prvi »vir informacij«, na katerega se otroci obrnejo po nasvet, ko začnejo raziskovati svet dela in njihov »osebni svetovalec«.Ob tem pa starši pogosto čutijo, da na to vlogo niso najbolje pripravljeni, saj nimajo potrebnih informacij.

Tekom interaktivnega predavanja se starši tako seznanijo s faktorji načrtovanja kariere in najpogostejšimi izzivi mladostnikov, pridobijo nasvete za raziskovanje mladostnikov interesov/sposobnosti, šol in sveta dela ter spoznajo vire informacij, ki so jim pri tem lahko v pomoč.

Okvirne vsebine: Načrtovanje kariere nekoč in danes Ali upoštevati napovedi na trgu dela? Kdaj in zakaj je izbira srednje šole še posebej ključna? Dejavniki kariernih odločitev pri mladostnikih Vloga in vpliv staršev Katere informacije mladostnik potrebuje in kje/ kako jih lahko pridobi?

Predavateljica: Maruša Goršak je pedagoginja/andragoginja ter licencirana SDI moderatorka z raznolikimi izkušnjami s področja karierne orientacije. Vodi karierne programe za različne ciljne skupine (mlade, starše, svetovalne delavce, iskalce zaposlitve). Ob tem izvaja treninge za razvoj mehkih veščin ter sodeluje pri pripravi in izvedi storitev za razvoj kadrov. Dobro pozna sistem izobraževanja in možnosti na trgu dela ter aktivno sodeluje v projektih s področja karierne orientacije. Udeleženci jo opisujejo kot dostopno in energično predavateljico, ki zna teorijo povezati s praktičnimi primeri. Je predsednica Društva za karierno orientacijo Slovenije in se redno usposabljanja na področju VKO za mlade.

Najprej se prijavite. Nekaj ur pred video predavanjem boste na vaš elektronski naslov prejli spletno povezavo do delavnice. Video delavnico si boste lahko ogledali na vašem telefonu ali računalniku brez dodatnega nameščanja programske opreme.

Dodatne informacije: Maja Rupnik, maja.rupnik@lu-kocevje.si

Predavanje izvajamo v sklopu Kariernega centra za mlade - VšečKAM IN GREM

Gostitelji

  • Guest speaker
    MG G
    Maruša Goršak

  • Član ekipe
    Č
    Ljudski Inkubator Kočevje Podjetniški inkubator Kočevje

Podjetniški inkubator Kočevje

Podjetniško svetovanje v kočevski regiji. Podjetniški dogodki, najem prostorov, prototipi, razvoj poslovnih modelov, ustanovitev podjetja. Podjetniški inkubator Kočevje.