about-me variable
Podjetniški inkubator Kočevje invites you to their event

Moj otrok na razpotju. Kako naprej?

O webinarju

Interaktivno predavanje za starše mladih s posebnimi potrebami in se ob zaključku osnovne šole znajdejo na razpotju, kako naprej. Pri kreiranju poklicne kariere mladostnikov s posebnimi potrebami imajo starši veliko in pomembno vlogo. Starši so prvi »vir informacij«, na katerega se otroci obrnejo po nasvet, ko začnejo raziskovati svet dela in njihov »osebni svetovalec«.

Pri vstopanju mladostnikov s posebnimi potrebami na trg dela, je potrebno upoštevati različne dimezije, kot so osebnostna lastnost mladostnika, soočanje s stresom, socialne veščine, sposobnost koncentracije, kognitivne sposobnosti. Ob tem pa starši pogosto čutijo, da na to vlogo niso najbolje pripravljeni, saj nimajo potrebnih informacij.

Predavanje je namenjeno staršem mladih s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah, kakor tudi osnovnih šolah s prilagojenim programom.    

Predavateljica: Ajda Demšar je univ. dipl. psihologinja in ustanoviteljica Zavoda izobraževalni center Empatium, ki izvaja predavanja iz področja duševnega zdravja, razvojnih motenj in možnosti znanstevno podprtih intervencij. Poklicno pot je pričela v zdravstveni enoti Centra za sluh in govor Maribor in kasneje na Inštitutu za avtizem in sorodne motnje v okviru projekta ZORA – več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom. Nenehno se izobražuje iz področja psihodiagnostike (WPPSI-III, Ro.p., OBP itd.) in psihoterapije. Zaključen ima Praktikum I. in Praktikum II. iz področja vedenjsko – kognitivne terapije pri Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije. Ima veljavno licenco za vodenje EarlyBird Plus skupin. Svoje izkušnje nabira tudi v tujini s študijskimi obiski in seminarji (študijski obisk CLASS Clinic v Cambridgu, Autism Plus: Promoting Positive Mental Health and Wellbeing in Autism, Autism and Plus: Promoting Positive Mental Health and Wellbeing in Autism, Autism and Challenging Behaviour – it doesn’t have to be like this ipd.)

Najprej se prijavite. Nekaj ur pred video predavanjem boste na vaš elektronski naslov prejli spletno povezavo do delavnice. Video delavnico si boste lahko ogledali na vašem telefonu ali računalniku brez dodatnega nameščanja programske opreme.

Dodatne informacije: Maja Rupnik, maja.rupnik@lu-kocevje.si

Predavanje izvajamo v sklopu Kariernega centra za mlade - VšečKAM IN GREM

Gostitelji

  • Guest speaker
    AD G
    Ajda Demšar

  • Član ekipe
    Č
    Ljudski Inkubator Kočevje Podjetniški inkubator Kočevje

Podjetniški inkubator Kočevje

Podjetniško svetovanje v kočevski regiji. Podjetniški dogodki, najem prostorov, prototipi, razvoj poslovnih modelov, ustanovitev podjetja. Podjetniški inkubator Kočevje.