about-me variable
Polski Instytut Transportu Drogowego invites you to their webinar

Biznes transportowy a bezpieczeństwo na drogach

O wydarzeniu tego webinaru

Podczas debaty poruszymy kwestie związane z bezpieczeństwem w transporcie drogowym. Porozmawiamy o statystykach, o rozwoju infrastruktury parkingowej oraz o inicjatywach biznesu poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.