about-me variable
PropertyGuru invites you to their webinar

เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับเอเจ้นท์หน้าใหม่ให้ประสบความสำเร็จ

About this webinar

วัน & เวลา :

19 สิงหาคม เวลา 13.30-14.30

หัวข้อนี้เหมาะกับใคร : เอเจ้นท์หน้าใหม่ทุกท่าน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง:

การตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างถูกวิธี

วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท

• แนะนำการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

• วิธีการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าประทับใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

• เรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายในอาชีพอย่างถูกวิธีเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแนะนำการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ และวิธีการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าประทับใจให้ลูกค้าของคุณ

PropertyGuru

Singapore Property - Find Singapore real estate listings, property for sale/rent with PropertyGuru, Singapore's Leading Property Site.