about-me variable
Quintet invites you to their webinar

Langvarige bekkenbunnssmerter – kognitive teknikker

Om dette webinaret

Lene Melgård Sæther viser i dette webinaret hvordan man i noen caser kan dra stor nytte av å bevisst bruke kognitive teknikker, i dette tilfelle kognitiv terapi. Hun fremlegger en case hvor hun i all hovedsak har jobbet med en kognitiv tilnærming for å få pasienten til å komme seg videre i behandlingsforløpet. Hun ønsker å i enkle trekk å  forklare hvordan kognitiv terapi kan benyttes som metode.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Quintet As

Quintet

Tilbyr produkter som effektivt kan bedre livskvaliteten til mennesker som har bekkenbunnsproblematikk, smerter eller nedsatt seksuell helse.