about-me variable
Quintet invites you to their event

Tibialisstimulering (TS) ved ulike vannlatingsforstyrrelser til barn - REPRISE FRA HØSTKURS 2020

Om dette webinaret

Barne - og ungdomspoliklinikken ved Levanger sykehus startet å tilby transkutan tibialisstimulering høsten 2018. Uroterapeut Elin vil snakke om sin erfaring med behandlingen i forbindelse med dagvæting, hyppig vannlatingstrang, residualurin og nattevæting.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Quintet As

Quintet

Tilbyr produkter som effektivt kan bedre livskvaliteten til mennesker som har bekkenbunnsproblematikk, smerter eller nedsatt seksuell helse.