about-me variable
Radar invites you to their event

RADAR SPRING TALK 2020

Om detta webinar

Välkommen till Radar Spring talk!

Radar Spring talk fokuserar på hur partnerskapet mellan IT-verksamheten och leverantörsledet kan komma att förändras och utvecklas som en konsekvens av Covid-19.

Radar tar upp den senaste prognosen för hur Covid-19 påverkar Sverige och vårt IT-ekosystem. Webbinariet blir ett modererat samtal med Radars vd Hans Werner tillsammans med Jan Rizvi och Alan McDonald från dagens partner Basefarm.

Vi resonerar kring den accelererande digitaliseringen och industrialiseringen i kölvattnet av Covid-19 samt den förändrade supply chain vi förutspår vad gäller framtidens IT-produktion och IT-leverans.

Var med i diskussioner och frågeställningar med möjlighet till interaktion genom livechat.

Agenda

TEMA – ökad värdeskapande genom partnerskap samt hur vi ska ta itu med den aktuella situationen och hitta vägar framåt

 • Välkomna
 • Hans Werner om Radars senaste Covid-19-prognos – påverkan på samhälle, ekonomi och IT-ekosystemet
 • Jan Rizvi om vikten av flexibilitet och modularitet i IT-leveransen och varför multi-sourcing är en väg framåt
 • Alan McDonald om att säkerhet i molnet ändrar fokus – utifrån-in till inifrån-ut
 • Hans Werner om den accelererande digitaliseringen och industrialiseringen samt förändrad supply chain som en direkt konsekvens av Covid-19

____________________________________________________________________________________________

Talare

Hans Werner, vd Radar

Jan Rizvi, Kundrådgivare (Senior Advisor) Basefarm

Alan McDonald, Konsultchef (Head of Professional Services) Basefarm

Johan Scherlin, rådgivare Radar (moderator)


Varmt välkomna!

Värdskap av

 • Team member
  T
  Hans Werner VD at Radar Ecosystems @ Radar Ecosystem Specialists

 • Guest speaker
  G
  Jan Rizvi Senior Advisor @ Basefarm

 • Guest speaker
  G
  Alan McDonald Head of Professional Services @ Basefarm

Radar

We turn data to insight

Radar is the leading fact-based provider of insight for the Nordic IT industry and its decision makers. #outsourcing #digitalization #analytics #IT #benchmarks