about-me variable
Radar invites you to their event

Radar Talk: Nätverk & säkerhet i en alltmer digital värld

Om detta webinar

NÄTVERK & SÄKERHET ALLT VIKTIGARE

I en alltmer digital värld sätts nytt fokus kring nätverk och säkerhet.

Svenska företag löper just nu en kommersiell risk på över 70 miljarder SEK. Ny infrastruktur bildas med 5G, datacenter, multicloud-lösningar och ny teknik som edge. SD-WAN ses som en strategiska lösning för att hantera den situation, eller? Tillsammans delas det erfarenheter och vi tar upp fördelar och nackdelar.

Vi kommer träffa såväl experter som representanter från IT-avdelningar.

Missa inte Radar Talk den 7:e december som kommer ta upp relevanta frågor kring nätverk och säkerhet.


Radar

We turn data to insight

Radar is the leading fact-based provider of insight for the Nordic IT industry and its decision makers. #outsourcing #digitalization #analytics #IT #benchmarks