about-me variable
Radar invites you to their event

Radar Webinar: Från IT-säkerhet till Digital affärsrisk

Om detta webinar

Från IT-säkerhet till Digital affärsrisk

Ett fördjupande webinar som vänder sig till styrelse, ledning och operativt ansvariga.

Detta webinar är en fördjupning av rapporten ”Från IT-säkerhet till Digital affärsrisk”.

Värdskap av

  • Team member
    T
    M Wallin

Radar

We turn data to insight

Radar is the leading fact-based provider of insight for the Nordic IT industry and its decision makers. #outsourcing #digitalization #analytics #IT #benchmarks