about-me variable
RIC Bela krajina invites you to their event

Spodbude za zagon inovativnih podjetij - P2

O webinarju

Vabljeni na spletno delavnico/webinar Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2, ki bo potekala v četrtek, 25. 2. 2021, ob 13. uri.

Na delavnici bomo podrobneje predstavili spodbudo P2 Slovenskega podjetniškega sklada, ki omogoča mladim inovativnim podjetjem nepovratna sredstva v višini 54.000 € in dodatno mentorstvo za razvoj produkta. V sklopu delavnice bomo opisali sam produkt, predstavili komu je namenjen, kateri so pomembni datumi, kako poteka prijava, kakšna so merila in katere pogoje morajo upravičenci izpolnjevati. Pregledali bomo cilje, ki jih morajo prijavitelji dosegati in kakšni so časovni roki.

Na koncu pa se bo predstavilo tudi podjetje, ki je član PI Bela krajina, ki je uspešno kandidiralo na spodbudi P2 v letu 2019.

*********************

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«

Gostitelji

  • Član ekipe
    Č
    Alenka Tomašič

  • Guest speaker
    G
    Rok Šprogar