about-me variable
Rittal B.V. invites you to their event

Hoe verminder je risico’s door Arc-Flash (interne vlamboog) op het distributie- en besturingspaneel

Over dit webinar

Schakel-, verdeel- en besturingspanelen worden gebruikt voor elektrotechnische installaties waarbij aspecten als veiligheid en kortsluitvastheid belangrijk zijn en vaak ook het ontwerp vanuit die als basis gemaakt wordt. Maar ook in geval van een fout in de installatie en er een Arc flash (interne vlamboog) ontstaat, gelden aanvullende eisen. Hoe kunnen de risico’s gereduceerd worden door toepassing van een geschikt paneel en overige paneelgeoriënteerde maatregelen.


In het kort

De bescherming die verdeel- en besturingskasten moeten bieden tegen aanraking en kortsluiting maar ook met betrekking tot arc flash (interne vlamboog) die ontstaan in het geval van een fout gelden eisen. Ook kijken we naar hoe de risico’s op een technische wijze gereduceerd kunnen worden door toepassing van een geschikt paneel en overige paneel georiënteerde maatregelen. Belangrijke aandachtspunten voor de ontwerper maar zeker ook voor installatieverantwoordelijken. Vanuit een referentiemodel bezien vanuit de TR IEC 61641, komen verschillende kastgebonden aspecten aan bod. Er wordt niet ingegaan op railsystemen, de berekening van het kortsluitvermogen, energieniveaus van de vlambogen en persoonlijke beschermmiddelen.


Wat gaan we behandelen

  • Referentiemodel bezien vanuit de TR IEC 6164
  • Hoe kunnen de risico’s van een arc-flash gereduceerd worden door toepassing van een geschikt paneel
  • Overige paneel georiënteerde maatregelen


Tijdens deze webcast leert u

Inzichten die u kunt gebruiken tijdens het gehele ontwikkelingsproces van uw product, zodat u aan de geldende eisen kunt (blijven) voldoen en weet u welke oplossingen van de Rittal kasten en overige paneel georiënteerde maatregelen.


Voor wie?

Machinebouwer, paneelbouwers, toeleveranciers van machine- en paneelbouwer en installatieverantwoordelijken.

Gepresenteerd door

  • Team member
    T
    Theo Gerritzen Product Manager Industry @ Rittal B.V.

Rittal B.V.

Meer dan alleen technniek.

Rittal is een wereldwijd opererende, toonaangevende systeemleverancier voor kastsystemen, stroomverdeling, klimatisering, IT-Infrastructuur en software & service. Systemen van Rittal worden toegepast in alle takken van de industrie, in de machine- en installatiebouw en in de ICT.