about-me variable
Rittal B.V. invites you to their event

Voldoet uw schakelkast aan de eisen met betrekking tot vluchtwegen en toegang

Over dit webinar

Schakel- verdeel- en besturingskasten worden in velerlei toepassingen ingezet. Aan de ruimte waarin deze geplaatst worden, zijn eisen met betrekking tot de vluchtwegen van toepassing. Ook met betrekking tot de toegang tot het paneel zelf gelden verschillende eisen.


In het kort

Voor schakel- verdeel- en besturingskasten geldende normen als NEN-EN-IEC 61439-1 en NEN-EN-IEC 60204-1. Voor de ruimte waarin deze geplaatst worden gelden in Nederland ook nog de eisen vanuit de norm NEN 1010:2015 zoals bijvoorbeeld met betrekking tot vluchtwegen.

Al deze eisen moeten worden vertaald naar de praktische uitvoering van het paneel. Ook de wijze van toegang tot deze panelen is in deze normen bepaald.


Wat gaan we behandelen

  • Wat wordt bedoeld met vluchtwegen en toegang vanuit de normen
  • Welke aandachtspunten en eisen zijn van toepassing
  • Welke mogelijkheden zijn er


Tijdens deze webcast leert u

Welke oplossingen de Rittal kasten u bieden als het gaat om toepassing van de regels met betrekking tot vluchtwegen en toegang


Voor wie?

Engineers, calculators, werkvoorbereiders, monteurs, projectleiders, manager productieomgeving in zowel paneel- als machinebouwGepresenteerd door

  • Team member
    T
    Theo Gerritzen Product Manager Industry @ Rittal B.V.

Rittal B.V.

Meer dan alleen technniek.

Rittal is een wereldwijd opererende, toonaangevende systeemleverancier voor kastsystemen, stroomverdeling, klimatisering, IT-Infrastructuur en software & service. Systemen van Rittal worden toegepast in alle takken van de industrie, in de machine- en installatiebouw en in de ICT.