about-me variable
Rödl & Partner invites you to their webinar

Obowiązkowa dematerializacja akcji a "tarcza 3.0"

About this webinar

Przed nami prawdziwa rewolucja dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, które zobowiązane są do wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku dematerializacji akcji, czyli wycofania z obiegu wszystkich akcji w formie papierowej i wprowadzenie ich rejestru. Spółki były zobowiązane do implementacji zmian do 30 czerwca 2020 r. jednak zmiany wynikające z tarczy 3.0 zakładają zmiany - przesunięcie terminów o 3 miesiące. Eksperci Rödl & Partner oraz Domu Maklerskiego Navigator, podczas webinarium opowiedzą jak odnaleźć się w aktualnych przepisach i prawidłowo przeprowadzić dematerializację. 

Podczas webinarium poruszone zostaną zasady i konsekwencje dematerializacji akcji, w tym m. in.:

 1. Jak spółki powinny się przygotować do procesu dematerializacji? Aspekty korporacyjne wymagające weryfikacji
 2. Rekomendowany harmonogram przygotowania się do otwarcia rejestru akcjonariuszy
 3. Zadania i odpowiedzialność domu maklerskiego w zakresie otwarcia i prowadzenie rejestru
 4. Zakres danych w rejestrze i ich jawność. Problemy praktyczne
 5. Odpowiedzialność Spółek i Zarządów / Komplementariuszy. W jaki sposób ją ograniczać?
 6. WZA i wypłata dywidendy wg. nowych zasad. Jak zmienią się relacje spółka – akcjonariusze?
 7. Zasady realizacji transakcji sprzedaży lub zastawiania akcji ujawnionych w rejestrze
 8. Aspekty e-walnych zgromadzeń w dobie COVID-19


Prowadzący:

Jarosław Kamiński, adwokat, Associate Partner, Rödl & Partner

Bartosz Krzesiak, Dyrektor ECM, Dom Maklerski Navigator SA

Hosted by

 • Guest speaker
  BK G
  Bartosz Krzesiak

 • Team member
  BK T
  Barbara Klimek

 • Guest speaker
  JK G
  Jarosław Kamiński

Rödl & Partner

Rödl & Partner – an agile caring partner for Mittelstand shaped world market leaders.

As attorneys, tax advisers, management and IT consultants and auditors, we are present with 109 own offices in 49 countries. Worldwide, our clients trust over 5,100 colleagues.