about-me variable
Rödl & Partner invites you to their webinar

Restrukturyzacje i upadłości w dobie Covid-19

About this webinar

Zapraszamy na webinarium, na którym omówimy sposoby ograniczenia ryzyka upadłości przedsiębiorców na gruncie prawa restrukturyzacyjnego i nowych przepisów antykryzysowych.


AGENDA:

I. Stan niewypłacalności i obowiązki dłużnika

 • wpływ Covid – 19 na bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • problematyka wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez wierzyciela

II. Dokonanie wyboru pomiędzy pomocą publiczną oferowaną w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej a wsparciem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego

 • ustawowa konieczność podjęcia decyzji
 • zachowanie płynności przy pomocy środków z „tarcz”: jakie wsparcie jest dostępne i pod jakimi warunkami
 • pozorność alternatywy: wątpliwa wydajność sekcji upadłościowych w sądach gospodarczych i wsparcia ze strony doradców i syndyków

III. Wsparcie finansowe udzielane w trybie ustawy antykryzysowej „Tarcza 2.0” a finansowanie w ramach postępowania restrukturyzacyjnego

 • warunki i ograniczenia finansowania udzielanego w ramach Tarczy 2.0
 • nieudana restrukturyzacja pozasądowa i otwarcie restrukturyzacji sądowej
 • finansowanie w procesie restrukturyzacji sądowej


START: 5 maja (wtorek), godz. 13:15


PROWADZĄCY:

Jarosław Hein- adwokat, doradca podatkowy, Associate Partner w Rödl & Partner

Kamil Twardowski- adwokat w Rödl & Partner

Łukasz Szczygieł- doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner

Hosted by

 • Guest speaker
  G
  Jarosław Hein

 • Guest speaker
  G
  Kamil Twardowski

 • Team member
  BK T
  Barbara Klimek

 • Guest speaker
  G
  Łukasz Szczygieł

Rödl & Partner

Rödl & Partner – an agile caring partner for Mittelstand shaped world market leaders.

As attorneys, tax advisers, management and IT consultants and auditors, we are present with 109 own offices in 49 countries. Worldwide, our clients trust over 5,100 colleagues.