‪Sikkert Miljø AS‬ inviterer deg til arrangementet

Lovpålagt kurs i diisocyanater - 3 timer

Om dette webinaret

Du er invitert til:

Kurs i diisocyanater - generell del nivå 1

Kurset er lovpålagt for alle som jobber med produkter som inneholder mer enn 0,1% diisocyanat, kravet gjelder fra 24.august 2023. Kurset er godkjent av NORSK INDUSTRI og er en del av en kursserie som dekker alle bruksområder. Generell del - nivå 1 må alle ha. Kurs i nivå 2 og 3 for de som blander produkter, limer to-komponent, lakkerer eller maler. Mer info hos Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/

Diisocyanater - Generell del nivå 1

GENERELL OPPLÆRING: • diisocyanaters kjemi • fare for giftighet (herunder akutt giftighet) • eksponering for diisocyanater • grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen • hvordan sensibilisering kan utvikle seg • lukt som et tegn på fare • betydningen av flyktighet for risiko • diisocyanaters viskositet, temperatur og molekylvekt • personlig hygiene • nødvendig personlig verneutstyr, herunder praktiske instrukser for riktig bruk og om utstyrets begrensinger • risiko for eksponering ved hudkontakt og innånding • risiko i forhold til benyttet anvendelsesprosess • tiltak for hudbeskyttelse og for vern ved innånding • Ventilasjon • rengjøring, lekkasje og vedlikehold • disponering av tom emballasje • beskyttelse av personer i nærheten • påvisning av kritiske faser i håndteringen • atferd som fremmer sikkerhet • til slutt en kursprøve og utdeling av kursbevis.

Kurset gir autorisasjon til å jobbe med produkter som inneholder mer enn 0,1% diisocyanater i 5 år framover.

Pris for kurset er kr. 1800,- per deltaker.


Vi snakkes!

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Torbjørn Aae Sertifisert yrkeshygieniker @ Sikkert Miljø AS

    Har jobbet som yrkeshygieniker siden 1997. Erfaring fra 10 år i Shell Nordics som spesialist innen teknisk arbeidsmiljø. Ekspertkompetanse innen kvikksølv i arbeidsmiljø.

Sikkert Miljø AS

Vi jobber for et sikkert miljø

Sikkert Miljø AS tilbyr kurs og tjenester innen arbeidsmiljø. Fysioterapeut Kristianne Bratsberg Aae, yrkeshygieniker Lars Bratsberg Aae og Sertifisert yrkeshygieniker Torbjørn Aae har til sammen 28 års erfaring med å forebygge helseskader på arbeidsplasser.