about-me variable
Novi informator tim Vas pozivan na predavanje

KORIŠTENJE NEKRETNINA-JAVNOG DOBRA OD TELEKOM OPERATORA

O ovom webinaru

PROGRAM:


1. Korištenje nekretnina u vlasništvu RH, JLP(R)S i pravnih osoba u njihovom vlasništvu od strane operatora javnih komunikacijskih mreža


- Uloga jedinica lokalne samouprave u izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture

- Načelo nediskriminacije

- Suglasnost upravitelja javnog dobra i razlozi za odbijanje suglasnosti

- Izgradnja vlastite kabelske kanalizacije


2. Korištenje javnog dobra na temelju prava puta


- Pravne karakteristike instituta

- Način ostvarivanja

- Naknada za korištenje

- Sudska praksa


3. Izmještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture kod gradnje


- Zakonska osnova za izmještanje (opravdanost i neopravdanost zahtjeva)

- Izrada projekta zaštite i/ili izmještanja

- Određivanje nositelja troškova izmještanja

- Određivanje rokova za izmještanje

- Donošenje rješenja (ako je to nužno)


Predviđeno trajanje e-seminara:  do 12,30.

Domaćini

  • Član tima
    NI Č
    Novi Informator Novi informator d.o.o.