about-me variable
Novi informator tim Vas pozivan na predavanje

STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA, TUŽBE ZA UPIS I NOVA SUDSKA PRAKSA

O ovom webinaru

PROGRAM:

1. Stjecanje prava vlasništva nekretnina – temelji načina stjecanja, primjeri iz sudske prakse, važna pravna shvaćanja, trenutak stjecanja vlasništva po svakom od četiri načina stjecanja;

2. Tužbe radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama stečenog temeljem pravnog posla - smjernice za sastav tužbe, deklaratorni i kondemnatorni dio tužbenog zahtjeva, pravne formule, pasivna legitimacija, što treba dokazivati, primjeri iz sudske prakse;

3. Tužbe radi uknjižbe prava vlasništva stečenog na temelju zakona – dosjelošću - inačice tužbi, kondemnatorni i deklaratorni dio tužbenog zahtjeva, što tužitelj treba dokazati, tereti dokaza, značaj uvjerenja katastra o posjedu, dokazivanje zakonitosti posjeda, izvanredno i redovno dosjedanje, presumpcija poštenja posjeda, prekid poštenja, pravna shvaćanja Vrhovnog suda RH, primjeri iz sudske prakse;

4. Tužbe za upis vlasništva na fizički odijeljenom dijelu katastarske čestice - pojam potajne diobe, lutanja i evolucija sudske prakse, ujednačavanje sudske prakse sa značajnom presudom Vrhovnog suda RH, Rev x-1075/12 od 29. siječnja 2014., najnoviji primjeri sudske prakse, način postavljanja tužbenog zahtjeva, značaj parcelacijskog elaborata, potonji upis u zemljišnu knjigu u slučaju uspjeha tužbe;

5. Tužbe radi stjecanja vlasništva na nekretninama koje su nekoć bile u društvenom vlasništvu - kada je prestalo postojati društveno vlasništvo, pojam pretvorbe društvenog vlasništva, odredbe čl. 388. ZV-a i izmjene, odluke Ustavnog suda i njihove posljedice, odluke ESLJP-a u predmetu Trgo protiv RH i druge, recepcija tih odluka od strane Vrhovnog suda RH, lutanja i konačno ujednačavanje sudske prakse, najnoviji primjeri odluka viših sudova.

Domaćini

  • Član tima
    NI Č
    Novi Informator Novi informator d.o.o.