Seyfor, a.s. invites you to their event

Editor formulárov

O události

V rámci tohto školenia si ukážme možnosti editácie formulárov v Money S3. Vďaka tomu si budete môcť prispôsobiť tlačové výstupy svojím požiadavkám.

V priebehu webinára nám môžete klásť otázky, na ktoré budeme priebežne odpovedať.

Pre účastníkov bude po skončení webinára k dispozícií aj záznam zo školenia.

Cena webinára:

25,00 € - bez DPH/osoba

Odoslaním registračného formulára je školenie záväzne objednané.


Obsah webinára:

 • Čo je to formulár
 • Štruktúra formulára
 • Nastavenie tlače v Money S3
 • Základy ovládania
 • Príklady:
 • Úprava hlavičky a položky dokladu
 • Úprava formulára zoznamu (napr. knihy faktúr vystavených)
 • Kalkulované premenné
 • Export do Excelu
 • Príklady:
 • Úprava exportu tlačového výstupu do Excelu


Tešíme sa na Vás...

Tím Money S3

Prezentuje

 • Team member
  T
  Seyfor, a. s .

Seyfor, a.s.

Vývoji, implementaci a podpoře podnikových, účetních a pokladních systémů se věnujeme od roku 1990. A právě díky tomu víme, co firmy potřebují a vyvíjíme řešení, která rostou společně s vámi.