Seyfor, a.s. invites you to their event

Účtovná uzávierka v Money S3 (PÚ)

O události

S novým rokom je potrebné vyriešiť rok minulý a dokončiť účtovnú uzávierku. Money S3 ponúka postupy a nástroje, ktoré Vám môžu túto prácu urýchliť. Ako ich efektívne používať Vám ukážeme tentokrát v on-line forme.

Webinár odporúčame hlavným účtovníkom alebo ekonómom spoločností, ktorí sa orientujú v legislatíve podvojného účtovníctva a v programe Money S3.

V priebehu webinára nám môžete klásť otázky, na ktoré budeme priebežne odpovedať.

Pre účastníkov bude po skončení webinára k dispozícií aj záznam zo školenia.


Cena webinára:

54,00 € - bez DPH/osoba

Odoslaním registračného formulára je školenie záväzne objednané.


Obsah webinára:

 • Založenie a nastavenie nového účtovného roka
 • Prevod stavov salda, hotovosti a bankových účtov – neúčtovná evidencia
 • Kurzy cudzích mien k 31.12.2020
 • Práca v dvoch účtovných obdobiach
 • Kontrola účtovania, krížové kontroly
 • Identifikácia a odstránenie chýb
 • Ukončenie roka a prevod počiatočných stavov


Tešíme sa na Vás...

Tím Money S3

Prezentuje

 • Team member
  T
  Seyfor, a. s .

Seyfor, a.s.

Vývoji, implementaci a podpoře podnikových, účetních a pokladních systémů se věnujeme od roku 1990. A právě díky tomu víme, co firmy potřebují a vyvíjíme řešení, která rostou společně s vámi.