about-me variable
Strategies And Leaders invites you to their event

Beweging.net: Hoe doen we het beter na Corona?

Over dit webinar

Over prioriteiten, oplossingen en durven nadenken over alternatieven.

Als het er echt op aankomt maken mensen zich zorgen over hun gezondheid, hun familie en vrienden, hun levensonderhoud, de toekomst en veiligheid van hun kinderen. Wat echt van waarde is, is voor iedereen gelijk.

Een crisis stelt de dingen helder en daarom is dit het moment om na te denken, te evalueren, maar ook om te kiezen. Peter Wouters (voorzitter) en Liesbeth De Winter (algemeen secretaris) bij beweging.net geven hun blik op een wereld na vandaag en de rol van de politiek en  het middenveld daarbinnen.

 • Hoe kijkt beweging.net aan tegen de coronacrisis?
 • Wat zijn de perspectieven op de toekomst?
 • En hoe kunnen we het beter doen na de crisis?

Beweging.net is een groot maatschappelijk netwerk met een erg brede scoop en  een traditie die geworteld is binnen de arbeidersbeweging. We bekijken de dingen steeds vanuit het perspectief van solidariteit, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Die basisprincipes koppelen we aan onze eigen expertise en de expertise van onze partners. Op die manier komen we tot standpunten en wegen we op het beleid.

Maar beweging.net is naast een complex netwerk ook een middenveldorganisatie an sich, en vanuit dat  organisatieperspectief zijn we evenzeer zoekend naar concrete antwoorden op de kwesties van vandaag, hoe doen wij het, als middenveldorganisatie, beter na corona, beter na vandaag?

 • Welke concrete initiatieven maken oplossingen zichtbaar?
 • Hoe versterken we onze netwerken en werken we aan duurzame coalities?
 • Hoe geven we mensen zelf de tools in handen om te werken aan verandering?
 • Hoe leggen we problemen bloot  en reiken we oplossingen aan voor het beleid.

We gaan graag samen met jullie op zoek.

Gepresenteerd door

 • Team member
  T
  Koenraad Depauw Strategist @ Strategies and Leaders

 • Guest speaker
  G
  Peter Wouters

 • Guest speaker
  G
  Liesbeth De Winter

Strategies And Leaders

Strategies and Leaders CV (S&L) is een coöperatief adviesbureau. Samen hebben we meer dan 100 jaar ervaring in het voortstuwen van strategische processen en de implementatie ervan.