about-me variable
Strategies And Leaders invites you to their event

Campagnestrategie als hefboom voor beleidsbeïnvloeding

Over dit webinar

Heb je het gevoel dat je pogingen om het beleid te beïnvloeden je amper dichter bij je doelstellingen brengen? Ga je van vergadering tot vergadering maar blijft de grote verandering uit? Of vlieg je net van de ene actie in de andere? Wil je niet langer de sociale en ecologische afbraak milderen maar voluit druk zetten voor systeemverandering?

Je staat niet alleen. Veel organisaties zetten dag na dag alles op alles om de samenleving een stukje duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger te maken. Maar tegen de stroom inroeien blijkt een uitdagende, complexe en soms eenzame opdracht.

Het goede nieuws? Weerstand en macht verhinderen je niet om met succes tegenmacht uit te bouwen. Meer nog, sociale bewegingen hebben zo al vaak gerealiseerd wat kort daarvoor nog onmogelijk werd geacht. We kunnen leren uit hun successen om onze doelen te bereiken.

In deze sessie deelt Jeroen Robbe een frisse kijk op campagnestrategie. Je leert hoe je effectiever druk kan uitoefenen op het beleid, hoe je draagvlak creëert voor een eis en hoe je dat draagvlak omzet in een sterke beweging. Tijdens de sessie ontdek je meteen enkele kant-en-klare recepten om zelf mee aan de slag te gaan!

--------------------------------------------------------

Jeroen nam op z'n vijftiende voor het eerst deel aan een actie “om de wereld te veranderen”. Vele tientallen acties, stevige campagnes, onverhoopte overwinningen maar ook teleurstellingen later is de passie voor het hoe, wat en waarom van sociale verandering er alleen maar sterker op geworden.

Zijn prille engagement kreeg vorm bij de andersglobalisten en sindsdien was hij vooral actief rond de thema’s klimaatrechtvaardigheid en migratie/vluchtelingen. Dat engagement kreeg en krijgt vorm bij heel wat organisaties zoals JNM, Friends of the Earth, Vredesactie, Climate Justice Action, LABO vzw en #GentZonderGrenzen. Die laatste twee organisaties heeft hij mee op de wereld gezet.

Jeroen helpt je graag met een vertaalslag te maken naar de concrete strijden en campagnes waar jij jouw dagelijks voor inzet.

Gepresenteerd door

  • Team member
    T
    Marianne Callebaut

  • Team member
    T
    Jeroen Robbe Strateeg Sociale Verandering

Strategies And Leaders

Strategies and Leaders CV (S&L) is een coöperatief adviesbureau. Samen hebben we meer dan 100 jaar ervaring in het voortstuwen van strategische processen en de implementatie ervan.