Svenskt Demenscentrum invites you to their event

Nedsatt hörsel bland äldre – konsekvenser för kognition och kommunikation

Om detta webinar

Nedsatt hörsel är den vanligaste funktionsnedsättningen bland äldre personer. I detta webbinarium tar vi bland annat upp de svårigheter som följer av en hörselnedsättning och vad äldreomsorgen kan göra för att stötta personerna. Arrangörer är Hörselskadades Riksförbund och Svenskt Demenscentrum.

Webbinariet är avgiftsfritt. Länk till skrivtolkning mejlas ett par dagar före webbinariet.

Ladda ned programmet (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum sprider kunskap om demenssjukdomar och arbetar för ett demensvänligt samhälle.