about-me variable
TeamWork mời bạn đến sự kiện của họ

How to synchronize Strategy and Operations with SAP Integrated Business Planning ?

Thông tin về lớp hướng dẫn

TeamWork and SAP are pleased to invite you to their SAP IBP webinar !

Speakers :

Dan Bourgeois - Managing Director - TeamWork Vietnam

TRAN Thanh Nam – Senior Consultant Supply Chain - TeamWork Vietnam

Lịch hội thảo :

 • Giới thiệu công ty Teamwork - In english
 • Minh họa SAP IBP S&OP với giải pháp được đóng gói - In vietnamese
 • 3 chứng thực của khách hàng từ những nghành công nghiệp khác nhau ( Các nghiệp vụ và giải pháp quan trọng của SAP IBP đã được triển khai) - In vietnamese
 • Nghành oto (JTEKT)
 • Ngành hóa chất (Givaudan)
 • Nghành thiết bị điện tử (GlenDimplex)

Được tổ chức bởi

 • Thành viên
  T
  Marketing TeamWork

TeamWork

TeamWork, a key player in consulting, technology integration, data valorization and innovation. TeamWork is partnering with its customers since 1999 to overcome their challenges in a fast changing technological world.