Tendium bjuder in dig till deras event

Tendium Academy: Effekterna av HFD:s viktigaste dom inom offentlig upphandling år 2022

Om detta webinar

En av de mest centrala nyheterna från år 2022 på upphandlingsområdet var fastställandet av leverantörers aktivitetsplikt. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade nämligen att leverantörer måste påtala fel och brister under anbudsfristen för att visa att man som leverantör gjort det som krävts för att undvika skada till följd av ett upphandlingsfel. 

Webbinarserien Tendium Academy avslutas med ett femte och sista utbildningstillfälle i samarbete med Astra Law/Advokater där aktivitetsplikten kommer att diskuteras närmare. Under webbinariet tar Tendiums jurist Saga Stockman och advokat Karin Söderén ett helhetsgrepp på senaste praxis och vad man som leverantör måste göra för att agera i enlighet med aktivitetsplikten. 

På agendan står: 

 • Vad innebär aktivitetsplikten för leverantörer?
 • Vilka skäl och resonemang bakom aktivitetsplikten kan utläsas från praxis? 
 • Hur påverkar det leverantörer i offentliga upphandlingar? 
 • Värdefulla tips till leverantörer!

Tendium och Astra Law önskar er varmt välkomna!

Värdskap av

 • Guest speaker
  G
  Karin Söderén Advokat / Partner @ Astra Law

  Karin arbetar med svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på bolagsrätt, tvister och offentlig upphandling. Karin har stor erfarenhet av att biträda i upphandlingar, både under anbudsförfarandet och vid överprövningar, och skriver även kommersiella avtal.

 • Team member
  T
  Saga Stockman Jurist @ Tendium

  Saga Stockman är jurist och projektledare på Tendium. Hon sysslar bland annat med upphandlingsrätt, bolagsjuridik och administrerar anbud åt en av Tendiums största kunder.

Tendium

Din bästa vän i offentliga affärer

Tendium sänker tröskeln för företag att lyckas med offentliga affärer genom att göra det enklare och smidigare än någonsin att sälja till offentlig sektor. Välkommen till framtiden.