The National Lottery Community Fund invites you to their event

Together for Our Planet information session

About this event


Together for Our Planet information session


This information session will be held at 11:00 on Tuesday 21 September where we will provide more information about our recently launched small grants programme, Together for Our Planet.

This programme opened to applications on Wednesday 1 September and will close at 17:00 on Thursday 18 November.

This session will be an opportunity to find out more about the programme, what we’re looking for and ask any questions.

You can find more information about the programme here.

If you have a question before the event you would like to ask during the session, please fill in this form. You can also ask questions live during the event.

The team will answer all the questions they can during the discussion.

We’re looking forward to seeing as many of you as possible.


Sesiwn wybodaeth Gyda’n Gilydd Ar Gyfer Ein Planed


Cynhelir y sesiwn wybodaeth hon am 11:00 dydd Mawrth 21 Medi lle byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth am ein rhaglen grantiau bach a lansiwyd yn ddiweddar, Gyda’n Gilydd Ar Gyfer Ein Planed.

Agorodd y rhaglen hon i geisiadau ddydd Mercher 1 Medi a bydd yn cau am 17:00 ddydd Iau 18 Tachwedd. Bydd y sesiwn hon yn gyfle i ddysgu mwy am y rhaglen, yr hyn rydym yn chwilio amdano a gofyn unrhyw gwestiynau.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y rhaglen yma.

Os oes gennych gwestiwn cyn y digwyddiad yr hoffech ei ofyn yn ystod y sesiwn, llenwch y ffurflen hon. Gallwch hefyd ofyn cwestiynau'n fyw yn ystod y digwyddiad.

Bydd y tîm yn ateb yr holl gwestiynau y gallant yn ystod y drafodaeth.

Rydym yn edrych ymlaen at weld cymaint ohonoch â phosibl.

The National Lottery Community Fund

The National Lottery Community Fund is the largest community funder in the UK – and is proud to award money raised by National Lottery players to communities across England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Since June 2004, we have made over 200,000 grants and awarded over £9 billion.