about-me variable
UEH-ISB invites you to their event

HỘI THẢO QUỐC GIA 2021: Blended learning – Phương pháp giảng dạy hiện đại cho khối ngành kinh tế

About this event

Đồng hành cùng sự phát triển chung của cả nước, ngành giáo dục cũng đang có nhiều bước chuyển vượt bật trong hoạt động đào tạo nhất là đẩy mạnh hoạt động dạy học trên các nền tảng trực tuyến. Trong xu hướng phát triển chung đó, ISB-Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề “Blended learning – phương pháp giảng dạy hiện đại cho khối ngành kinh tế” nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, và các chuyên gia trong hoạt động ứng dụng công nghệ trong đào tạo tại bậc đại học. Đây cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu trình bày và thảo luận về xu hướng công nghệ mới, chia sẻ quan điểm về những hách thức và cơ hội cho ngành giáo dục trong tương lai.

Các đơn vị đồng tổ chức

• ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

• Đại học Western Sydney

• Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM

• Đại học Kinh tế quốc dân

• Đại học Massey

Chương trình Hội thảo Quốc gia năm 2021: Blended learning – Phương pháp giảng dạy hiện đại cho khối ngành kinh tế

Chương trình hội thảo gồm có Phiên toàn thể và các phiên song song

Các mốc thời gian

• Hạn cuối nhận bài : 15/11/2021

• Ngày thông báo kết quả : 08/12/2021

• Hạn cuối đăng ký tham dự : 03/12/2021

• Ngày tổ chức hội thảo : 14/12/2021

• Hình thức hội thảo : trực tuyến qua Livestorm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

• Email BTC hội thảo: conference@isb.edu.com

• hoặc thư ký thường trực hội thảo : Mr. Lê Thiện Bình - Email: binh.le@isb.edu.vn

• Số điện thoại: 0969.643.902

• Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu 8:00-16:00 (UTC/GMT+07:00)

Hosted by

  • Team member
    T
    Live Webinar Team UEH-ISB

UEH-ISB

UEH-International School of Business (UEH-ISB) is founded by the University of Economics Ho Chi Minh City, with the target of creating a modern, dynamic, and international standardized learning environment.