about-me variable
Uitgeverij Editions Averbode Erasme invites you to their event

Filosofie: Antropia

Over dit webinar

Antropia is onze nieuwe methode voor de vakken psychologie & sociologie, kunstbeschouwing en filosofie in de doorstroomfinaliteit. Tijdens dit webinar zoomen we in op het vak filosofie.

Met Antropia bieden we één overkoepelend concept voor de drie vakken, maar de materialen zijn ook perfect apart bruikbaar.  

Tijdens het vak filosofie zetten de leerlingen hun onderzoeksvaardigheden actief in. Ze nemen ethische vraagstukken onder de loep en denken na over fundamentele thema’s zoals goed en kwaad, waarheid, geluk, rechtvaardigheid … 

Uitgeverij Editions Averbode Erasme

Leren leuker maken en leuke dingen leerrijk - Rendre l’apprentissage ludique et l’amusement plus ins

www.uitgeverijaverbode.be
www.editionserasme.be