about-me variable
Uitgeverij Editions Averbode Erasme invites you to their event

Frans: Adomania

Over dit webinar

Adomania is conform de nieuwe eindtermen en leerplannen voor de 1e graad A-stroom, de doorstroomfinaliteit en is ook geschikt voor taalsterke klassen van de dubbele finaliteit. Voor schooljaar 2021-2022 lanceren wij Adomania 3.

Met Adomania maak je van je leerlingen échte ‘bavards’! Dankzij de interactieve en interculturele aanpak krijgen leerlingen plezier in het doelgerichte gebruik - zowel mondeling als schriftelijk - van de Franse taal.

Als leerkracht differentieer je bovendien gemakkelijk op alle niveaus van het aangeboden materiaal en binnen alle activiteiten.