about-me variable
Uitgeverij Editions Averbode Erasme invites you to their event

Frans: Adomania

Over dit webinar

Adomania is conform de nieuwe eindtermen en leerplannen voor de 1e graad A-stroom, de doorstroomfinaliteit en is ook geschikt voor taalsterke klassen van de dubbele finaliteit. Voor schooljaar 2021-2022 lanceren wij Adomania 3.

Met Adomania maak je van je leerlingen échte ‘bavards’! Dankzij de interactieve en interculturele aanpak krijgen leerlingen plezier in het doelgerichte gebruik - zowel mondeling als schriftelijk - van de Franse taal.

Als leerkracht differentieer je bovendien gemakkelijk op alle niveaus van het aangeboden materiaal en binnen alle activiteiten.

Uitgeverij Editions Averbode Erasme

Bekijk hier ons volledig nieuwsarchief. Nieuwe leerling aanmelden schooljaar 2021-2022 SGW staat voor … … uitdagend onderwijs met een focus op ontwikkeling en met een oog voor verschillen.   Oog voor iedereen​ We dragen zorg voor onze leerlingen. Dat i...