about-me variable
Uitgeverij Editions Averbode Erasme invites you to their event

Godsdienst: Adem

Over dit webinar

Adem is conform het geactualiseerde leerplan voor de A-stroom, de dubbele finaliteit en de doorstroomfinaliteit. De methode is nu volledig voor het 1e t.e.m. het 6e jaar.

Adem is een kwaliteitsvolle én eigentijdse methode die jouw leerlingen op een communicatieve wijze helpt hun levensbeschouwelijke groei te realiseren. Ze gaan in dialoog met anderen en werken op een activerende manier aan hun interlevensbeschouwelijke competenties.

Ook als leerkracht kun je bouwen op Adem, dankzij het doordachte kennisaanbod, de flexibele aanpak en de uitgebreide didactische ondersteuning.

Uitgeverij Editions Averbode Erasme

Bekijk hier ons volledig nieuwsarchief. Nieuwe leerling aanmelden schooljaar 2021-2022 SGW staat voor … … uitdagend onderwijs met een focus op ontwikkeling en met een oog voor verschillen.   Oog voor iedereen​ We dragen zorg voor onze leerlingen. Dat i...