about-me variable
University of Twente nodigt je uit voor zijn webinar

Mini college - Dr. Michel Ehrenhard - 'Gewoon goed leiderschap leren waarderen: Juist tijdens COVID-19'

Over dit webinar

'Gewoon goed leiderschap leren waarderen: Juist tijdens COVID-19'

Als leider moet je excelleren. Tenminste, dat is wat elk jaar opnieuw en volgens een net iets andere methode in managementboeken en artikelen naar voren wordt gebracht. Feit is dat veel managers helemaal niet excelleren in leiderschap. De vraag is of dat erg is, sterker nog, of het 'moeten excelleren' niet juist zorgt voor meer problemen dan het oplost. Het ‘moeten’ geeft al aan dat er van enige (omgevings)druk sprake is, terwijl ‘excelleren’ impliceert dat zowel een bovenmenselijke inspanning als resultaat wordt verwacht. En dit allemaal terwijl de de dagelijkse maalstroom van het werk maar door blijft lopen. 

Bij deze daarom, na jaren studie van verandering en effectief leiderschap in de meest brede zin, een pleidooi voor 'gewoon goed’ leiderschap. Aan de hand van een aantal praktische inzichten en anecdotes wordt duidelijk gemaakt waarom ‘gewoon goed’ leiderschap een veel betere basis voor lange termijn succes is dan het stereotype beeld van het excellerende alfamannetje op de apenrots dat zijn volgers de richting wijst. Juist ook in tijden van COVID-19.

Een aantal stellingen vormen de leidraad van dit mini-college:

 • Waarom er meer behoefte is aan echte in plaats van stereotype alfamannetjes en -vrouwtjes in leidinggevende functies
 • Waarom leidinggevende functies nogal eens bevolkt worden door minder begaafde leiders
 • Waarom begaafde leiders vaak denken dat ze minder begaafde leiders zijn
 • Waarom slechte leiders pas echt funest zijn voor een organisatie en men er vaak toch weinig aan doet
 • Hoe waarden en waarderen een centrale rol spelen in gewoon goed leiderschap, dat overigens niet om de leider draait

Gepresenteerd door

 • Team member
  T
  University Of Twente .

 • Guest speaker
  G
  Dick Wijnveen Teamleider PLD, Programma manager Master Risicomanagement @ Universiteit Twente

 • Guest speaker
  G
  Michel Ehrenhard Dr. Michel Ehrenhard Associate professor Strategic Entrepreneurship @ Universiteit Twente

University of Twente

The University of Twente is a public research university located in Enschede, Netherlands.