about-me variable
ABIG invites you to their event

[SCIENCE@FBW] Biotechnologie in de strijd tegen antibioticaresistentie

About this event

De inschatting is dat tegen 2050 jaarlijks 10 miljoen levens op het spel staan door de opkomst van microbiële resistentie tegen onze algemeen gebruikte antibiotica. Een groot percentage van deze antibiotica resistentie wordt veroorzaakt door het overvloedige gebruik van antibiotica in veevoeder. Antibiotica wordt hier toegevoegd om de goede gezondheid van landbouwdieren te verzekeren. Veevoederbedrijven en onderzoekers zijn dus volop op zoek naar antibiotica alternatieven wat een goede zaak is tegen verdere verspreiding van antibioticaresistentie, maar een extra uitdaging voor de toenemende wereldpopulatie. Tegen 2050 zal de wereldpopulatie namelijk gegroeid zijn tot ongeveer 10 miljard mensen die een zekere levensstandaard verwachten. Dit betekent dat in de periode van 2005 tot 2050 de vraag naar dierlijke producten met 57% zal toenemen. Dus hoe verzekeren we dat landbouwdieren gezond blijven zonder die extra hulp van antibiotica zodat we iedereen op een duurzame manier van voldoende voedsel kunnen voorzien in 2050? Het alternatief voor antibiotica in dierenvoeding zou wel eens COS-moleculen kunnen zijn, ofwel chito-oligosachariden. Deze moleculen werken namelijk volgens het sleutel-slotprincipe. De specifieke structuur van de COS-moleculen fungeert als een sleutel die het unieke slot van een specifiek eiwit bij planten, mensen of dieren kan openen en zo een bepaalde reactie op gang brengt. In dit onderzoek werden COS-moleculen aangemaakt met behulp van micro-organismen. Met simpele grondstoffen als water en suiker worden kleine celfabriekjes gebouwd die heel efficiënt en in grote hoeveelheden deze COS-moleculen kunnen aanmaken. Na jaren onderzoek is de tijd rijp om de stap te zetten naar economische valorisatie.

Over de spreker:

Chiara Guidi studeerde in 2016 af als Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen, optie cel- en genbiotechnologie (major biomedische biotechnologie) aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Sinds januari 2017 doctoreerde Chiara bij het ‘Centre for Synthetic Biology’ (CSB) onder begeleiding van Prof. dr. ir. Marjan De Mey en Prof. dr. Tom Desmet. Ze ontving hiervoor financiële steun van de Vlaamse overheid via een FWO-beurs. Gedurende deze periode maakte zij deel uit van de MEMO-groep (Metabolic Engineering and Modelling of Microorganisms) waarbij ze zich focuste op het verder verbeteren van de in vivo productie van chito-oligosachariden. Daarnaast verbleef ze, in het kader van haar doctoraat, voor twee maanden aan het Chemisch Instituut van Sarrià (Barcelona) waar ze zich verder verdiepte in homologie modelleringen van enzymen. De resultaten van haar onderzoek werden voorgesteld op verschillende nationale en internationale congressen en gepubliceerd in en ingediend bij internationale peer-reviewed tijdschriften. Bijkomend werd een patent applicatie ingediend op basis van haar PhD resultaten. Momenteel is ze actief als postdoctoraal onderzoeker bij het CSB in kader van een VLAIO innovatiemandaat.  

Hosted by

  • Guest speaker
    CG G
    Chiara Guidi Postdoctoral Researcher @ UGent

  • Guest speaker
    ME G
    Mia Eeckhout Ghent University