about-me variable
ABIG invites you to their event

[SCIENCE@FBW] Oververpakking en Onderverpakking van levensmiddelen: zoeken naar een evenwicht

Over dit webinar

Het belang van een weloverwogen keuze van samenstelling en dikte van verpakkingsmateriaal op de houdbaarheid van diverse voedingswaren wordt geïllustreerd aan de hand van verschillende concrete case studies.

De overkoepelende onderzoekstopic is de balans tussen over- en onderverpakking: kan een meer performant verpakkingssysteem de houdbaarheid van een verpakt voedselproduct verlengen (wat impliceert dat het product momenteel onderverpakt is)? Of kan een minder performant verpakkingssysteem verkozen worden met behoud van de huidige houdbaarheid, wat impliceert dat het product momenteel oververpakt is?

In dit onderzoek is de barrière die voorzien wordt door de verpakking het sleutelwoord. Één deel van het onderzoek behandelt de barrière van verpakkingen tegen permeatie van gassen, vocht en licht, en de impact daarvan op de kort, middellang en lang houdbare levensmiddelen. Een tweede deel behandelt het effect van de samenstelling van zogenoemde functionele barrières enerzijds en levensmiddelen anderzijds op de migratie van schadelijke substanties naar de verpakte voeding.

Samenvattend kan door het balanceren van oververpakking (wat leidt tot overbodig verpakkingsafval) en onderverpakking (wat leidt tot voedselverspilling, aangezien de verpakte voeding onvoldoende beschermd is tegen bederf), de milieu-impact van een voedselverpakkingssysteem geminimaliseerd worden.


Over de spreker:

Maarten Baele graduated as a Master of Science in Bioscience Engineering (Food Science and Technology) at the faculty of Bioscience Engineering of Ghent University in 2015. Shortly after graduating, he joined the research project OPTIBARRIER as a researcher and PhD candidate, under guidance of Prof. dr. ir Peter Ragaert, Prof. dr. ir Frank Devlieghere and Prof. dr. ir Bruno De Meulenaer. The project was funded by VLAIO, and was the result of a collaboration of research groups LFMFP (UGent), nutriFOODchem (UGent), CPMT (UGent), LLT (KU Leuven), IBE-BVI, PTC (UHasselt), and a broad group of industry stakeholders. During his 4-year career at Ghent University, he has attended and presented at multiple international scientific conferences, and published in and submitted to international peer-reviewed journals. Currently he is active as a packaging technologist at Vandemoortele. 

Gepresenteerd door

  • Guest speaker
    ME G
    Mia Eeckhout

  • Guest speaker
    MB G
    Maarten Baele