about-me variable
Webinars VHIR le invita a su evento

Dr. Adrián Sánchez - Investigació clínica en un escenari de pandèmia COVID19, lliçons apreses

Acerca de este webinar

En una situació d'emergència sanitària d'origen infecciós el principal objectiu de sistema sanitari és donar resposta de forma global a la demanda d'atenció mèdica i el control de la pandèmia. No obstant això, quan l'origen de la pandèmia és un nou virus, i es desconeixen les mesures epidemiològiques i terapèutiques més eficaces per fer-hi front, la investigació esdevé una eina fonamental per ajudar a controlar la pandèmia eficaçment. Realitzar investigació clínica en una situació de pandèmia comporta un canvi dels paradigmes, dels processos i dels temps que s'empren habitualment. L'objectiu d'aquest seminari virtual és compartir les dificultats trobades durant l'emergència sanitària per dur a terme recerca clínica i traslacional, així com proposar millores i plans contingència per situacions similars.

CV. Dr. Sánchez és Metge especialista en Medicina Interna i Infectologia, així com Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre les malalties infeccioses la meva principal àrea d'interès és la Medicina Tropical, la Tuberculosi i la Salut Internacional. Actualment la meva activitat assistencial i investigadora es desenvolupa a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.

Presentado por

  • Miembro del equipo
    M
    Recerca Vall d'Hebron Seminaris Vall d'Hebron

  • Miembro del equipo
    IH M
    Imma Hernández

Webinars VHIR

La #recerca d'avui, la #medicina del demà. The research of today, the medicine of tomorrow.