about-me variable
Webinars VHIR le invita a su evento

Webinar IRISCAT- Dr. José M. Guerra "Efectes cardiovasculars de la COVID19"

Acerca de este webinar

Dr. José M. Guerra, Facultatiu de la Unitat d'Arrítmies de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Cap del Grup de Recerca de Cardiologia Clínica i Translacional  de l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau-IIB Sant Pau; Professor Titular Universitat Autònoma de Barcelona-UAB; Cap de Grup CIBERCV.

La COVID-19, causada per una soca de coronavirus coneguda com SARS-CoV-2 s’ha convertit en una pandèmia mundial que ha afectat la vida de milers de milions d’individus. Tot i que la COVID-19 afecta principalment els pulmons, causant pneumonitis intersticial i una síndrome respiratòria aguda greu, també afecta diversos òrgans, en particular el sistema cardiovascular. El risc d'infecció severa i la mortalitat augmenten amb l'edat avançada, el sexe masculí i les comorbiditats: malalties cardiovasculars, hipertensió, diabetis, malaltia pulmonar crònica i càncer.

Les complicacions cardiovasculars més freqüents són l’arítmia (fibril·lació auricular, taquiarítmia ventricular i fibril·lació ventricular), lesió cardíaca [nivells elevats de troponina I i nivells de creatinquinasa], miocarditis fulminat, insuficiència cardíaca, embòlia pulmonar i coagulació intravascular disseminada. El virus entra a les cèl·lules per un mecanisme mediat per la unió de la proteïna de superfície viral a l'enzim convertidor d'angiotensina 2, afectant pneumòcits tipus 2, macròfags, pericits perivasculars i cardiomiòcits. Això pot provocar disfunció i dany del miocardi, disfunció endotelial, disfunció microvascular, inestabilitat de la placa i infart de miocardi. Les respostes immunològiques i inflamatòries inicials indueixen una forta tempesta de citoquines durant la fase de progressió ràpida de la COVID-19 que empitjora el pronòstic. L’avaluació precoç i el seguiment continuat del dany cardíac (Troponina I i NT-proBNP) i de la coagulació (dímer D) després de l’hospitalització pot identificar pacients amb lesions cardíaques i predir la complicació de la COVID-19. El distanciament i aïllament social també contribueixen a l’augment del risc cardiovascular. Finalment, s’han de considerar també el efectes cardiovascular de les teràpies utilitzades.

CV: Va realitzar la residència en Cardiologia a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. En finalitzar la residència va romandre un any més en el Centre com a becari a la Unitat d’Arítmies. Després d’obtenir el ECFMG Certificate que li permetria exercir en USA i obtenir una beca de la Sociedad Española de Cardiologia, al 2002 va realitzar una estada d'un any al Krannert Institute of Cardiology d'Indianapolis dirigit pel Dr. Zipes, on va completar la seva formació com electrofisióleg clínic i va iniciar la seva carrera en cardiologia bàsica experimental. A continuació va ser contractat com fellow clínic i d'investigació en el Servei de Arítmies de la UCSF (University of California, San Francisco) on va romandre dos anys i va compaginar l'activitat en el laboratori de electrofisiologia clínica amb la investigació bàsica, participant en la posada en marxa del nou laboratori d'electrofisiologia bàsica experimental d'aquest Centre, dirigit pel Dr. Olgin. Al 2005 va retornar a Barcelona, ??incorporant-se a la Unitat d'Arítmies de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona on ha restat fins a l'actualitat. L'any 2008 va presentar la seva tesi doctoral relacionada amb treballs de cardiologia bàsica experimental. A l'Hospital de Sant Pau ha compaginat la seva activitat com electrofisióleg clínic intervencionista amb investigació clínica i bàsica en diferents models porcins i en models computacionals. Ha estat el responsable del Laboratori de Cardiologia bàsica experimental del Centre, i és tutor de residents i membre del Comitè d'Ètica i Benestar Animal. En l'actualitat és líder de grup del CIBER CV, coordinador del grup de Recerca en Cardiologia Clínica i Traslacional de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau i responsable científic i docent del Servei de Cardiologia del Centre. Entre les seves àrees d'interès científic destaquen aquelles relacionades amb els mecanismes fisiopatològics de les arítmies i les miocardiopaties i els mecanismes d'actuació dels sistemes d'ablació. Es professor titular de Cardiologia de la UAB i Coordinador de 4t de Medicina a la Unitat Docent de Sant Pau. Així mateix es membre del comitè de iniciatives científiques de la Associació Europea del Ritmo Cardíac / Societat Europea de Cardiologia (EHRA/ESC) i president sortint de la Secció d'Electrofisiologia i Arítmies de la Societat Espanyola de Cardiologia.

Presentado por

 • Ponente invitado.
  JG P
  José Maria Guerra

 • Miembro del equipo
  M
  Recerca Vall d'Hebron Seminaris Vall d'Hebron

 • Miembro del equipo
  IH M
  Imma Hernández

 • Ponente invitado.
  JS P
  Jordi Surralles

Webinars VHIR

La #recerca d'avui, la #medicina del demà. The research of today, the medicine of tomorrow.