about-me variable
Visma Roxit invites you to their event

Webinar Dataportaal voor data-export

Over dit webinar

Tijdens dit webinar willen wij u meenemen in de oplevering van het Dataportaal. Dit willen we doen door een online demo te beleggen. Tijdens de demo leggen wij het volgende uit:

  • Hoe het Dataportaal werkt?
  • Welke data uit Squit 20/20 kan worden geëxporteerd?
  •  Welke documentatie Visma Roxit meelevert?

U bent in de gelegenheid om tijdens de demo vragen te stellen.

Gepresenteerd door

  • Team member
    T
    Visma Roxit

Visma Roxit

Uw kennis- en softwarepartner binnen de overheid.

Beslis bewust met softwareoplossingen van Visma Roxit. Oplossingen die wij diverse overheidsorganisaties en netbeheerders ondersteunen in de werkzaamheden, zoals het inzicht geven in activiteiten, gebeurtenissen en dat in tijd. #BetterSociety