about-me variable
Voka invites you to their event

Voka Infosessie: Duurzaamheidsrapportering in België: hoe wordt de Europese regelgeving geïmplementeerd bij ons?

Over dit webinar

Onder impuls van Europese wetgeving zullen bedrijven binnenkort niet enkel over hun financiële cijfers moeten rapporteren, maar ook over hoe ze scoren op vlak van duurzaamheid. En dit komt er in sneltempo aan: de grootste bedrijven zullen in 2024 al verplichtingen krijgen, maar ook kleinere bedrijven ontspringen de dans niet.

Gezien het gaat om Europese wetgeving, meer specifiek de Corporate Sustainbility Reporting Directive (CSRD), is een implementatie op Belgisch en Vlaams niveau noodzakelijk. Hier zijn enkele praktische zaken aan verbonden: waar moeten bedrijven aankloppen? Wat is de timing van de Belgische implementatie? Hoe moet er gerapporteerd worden en binnen welke reeds bestaande kaders? 

Daarnaast worden op dit moment ook nog de standaarden ontwikkeld waaraan deze rapportering moet voldoen. Deze standaarden vormen een cruciaal kader en worden momenteel ontwikkeld door EFRAG. De opdracht van EFRAG bestaat er immers in om de Europese initiatieven op het gebied van financiële verslaglegging en duurzaamheidsverslaglegging te dienen door ontwerpnormen voor duurzaamheidsverslaglegging op te stellen. De CSRD zal hieraan gekoppeld worden en dus zijn deze standaarden essentieel.  

Dit webinar geeft je een antwoord op alle praktische vragen omtrent de CSRD. 

Programma

  • 12u00 – 12u10: Inleiding en situering door Maarten Libeer, Adviseur Internationaal Ondernemen Voka vzw
  • 12u10 – 12u35: De implementatie van CSRD in België door mevrouw Karen Hofmans, Jurist FOD Economie
  • 12u35 – 13u00: De EFRAG-standaarden toegelicht door mevrouw Saskia Slomp, CEO EFRAG
  • 13u00 – 13u15: Q&A 

Voka

Samen ondernemen, samen groeien.

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid.