about-me variable
Webankieta zaprasza na

Jak przeprowadzić test wiedzy online?

O czym jest to wydarzenie

Czy wiesz, że platforma Webankieta to nie tylko przeprowadzanie ankiet, ale również testy wiedzy? Przypisz punkty do odpowiedzi i przeprowadź testy wiedzy na odległość.

Czego dowiesz się z webinarium?

 • Jak wprowadzić pytania do platformy
 • Jak ustawić punktację
 • Jak ustawić informację zwrotną na podstawie uzyskanego wyniku
 • Jak ustawić limit czasowy wypełnienia testu
 • Jak przeprowadzić wysyłkę na e-mail
 • Jak analizować zebrane wyniki


Organizowany przez

 • Team member
  T
  Urszula Kamburov-Niepewna Marketing Team Leader @ Webankieta

Webankieta

Profesjonalny program do tworzenia ankiet online i badań klientów i pracowników. Uznane narzędzie wśród firm, uczelni i dużych organizacji.