‪MobMan‬ inviterer deg til arrangementet

Miljøfyrtårn på 1-2-3 2023-1

Om dette webinaret

Miljøfyrtårn på 1-2-3

En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn og kontinuerlig forbedring.

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i samsvar med Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming, for å innføre miljøledelse raskere og mer kostnadseffektivt i forhold til en vanlig fremgangsmåte.

Via moduler på ca. 1 time og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i de 4 til 5 ukene kurset varer. Med kurset er det utarbeidet ulike verktøy som oppfyller Miljøfyrtårn sine nye felleskriterier og aktuelle bransjekriterier.

Etter hver modul sendes arbeidsoppgaver knyttet til Miljøfyrtårn sine praktiske styringsverktøy som sikrer kontinuerlig forbedring. I modulene gjennomgås valg av vesentlige miljøaspekter, mål og delmål, lage en miljøpolicy, utarbeider en plan for tiltak, innrapporterer, evaluerer måloppnåelse og til slutt gjennomføre korrigerende tiltak.

Deltakerne skal være trygg på at de oppnår sertifiseringen effektivt og innenfor den tidsrammen de velger. Vi følger deltakerne frem til sertifisering uansett.

Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etter hvert som kriteriene oppfylles og gi individuell rådgivning der det er behov og vil være tilgjengelig pr. telefon, e-post og nett for spørsmål.

Hva sier deltakerne:

"Først vil jeg takke for godt gjennomført kursserie. Jeg synes dette var en klar og konkret rettledning for oss som er nybegynnere innen Miljøfyrtårn. Veldig oversiktlig og greit!"

OBS: Det kreves kun en vanlig nettleser, det er dermed ikke behov egen programvare for å følge webinarene. Alle webinarene kan sees i opptak på et senere tidspunkt om man ønsker. Lenke til opptak sendes alle deltakere.

Spørsmål kan sendes på forhånd til rune@mobman.no.

Deltakeravgift: Ved påmelding faktureres deltakeren kr. 9.500 eks. MVA. Flere fra samme firma kan delta.

Persondatabehandling: Man samtykker i at personopplysningene benyttes i forbindelse med webinaret.

"Fast track": Vi tilbyr "fast track" i tilfelle feks. anbudsfrister. Gi oss beskjed.

MobMan AS jobber med noen av Norges største og minste bedrifter, over hele landet. Bedrifter som ønsker å drive på en mest mulig miljøeffektiv og enkel måte. Vi gjør det "grønne skifte" enklere.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Rune Drægni Senior Rådgiver @ MobMan AS

    Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn.

MobMan

Miljøfyrtårn på 1-2-3

MobMan bistår bedrifter på viktige områder som arbeidsmiljø og ytre miljø, og som gjør det "grønne skifte" enklere.