‪MobMan‬ inviterer deg til arrangementet

Miljøfyrtårn på 1-2-3 2023-MFT

Om dette webinaret

Miljøfyrtårn på 1-2-3

En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn og kontinuerlig forbedring

KURSET ER KANSELERT PGA. FÅ DELTAKERE

KONTAKT MEG PÅ TELEFON 900 25 168 FOR INDIVIDUELL BISTAND TIL SAMME PRIS

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i samsvar med Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming, for å innføre miljøledelse raskere og mer kostnadseffektivt i forhold til en vanlig fremgangsmåte.

Via 4 moduler på ca. 45 minutter og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne kunne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i de 4 ukene kurset varer. Med i kurset følger det ulike verktøy som oppfyller Miljøfyrtårn sine nye felleskriterier og aktuelle bransjekriterier.

I hver modul forklares arbeidsoppgaver knyttet til Miljøfyrtårn sine kriterier og som sikrer kontinuerlig forbedring. I modulene gjennomgås bla. vesentlige miljøaspekter, mål og delmål, utforme en miljøpolicy, utarbeider en plan for tiltak, innrapportering, evaluerer måloppnåelse og til slutt gjennomføre korrigerende tiltak.

Deltakerne skal være trygg på at de oppnår sertifiseringen effektivt og innenfor den tidsrammen de selv velger. Vi følger deltakerne frem til sertifisering uansett.

Kursleder følger progresjonen til den enkelte deltaker etter hvert som kriteriene oppfylles og gi individuell rådgivning der det er behov. Vi vil være tilgjengelig pr. telefon, e-post og nettmøte for spørsmål.

Hva sier en av deltakerne:

"Først vil jeg takke for godt gjennomført kursserie. Jeg synes dette var en klar og konkret rettledning for oss som er nybegynnere innen Miljøfyrtårn og bærekraft. Veldig oversiktlig og greit!"

OBS: Det kreves kun en vanlig nettleser, det er dermed ikke behov egen programvare for å følge webinarene. Alle webinarene kan sees i opptak på et senere tidspunkt om man ønsker. Lenke til opptak sendes alle deltakere.

Spørsmål kan sendes på forhånd til rune@mobman.no.

Deltakeravgift: Ved påmelding faktureres deltakeren kr. 10.500 eks. MVA. Flere fra samme firma kan delta for samme pris.

Persondatabehandling: Man samtykker i at personopplysningene benyttes i forbindelse med webinaret.

"Fast track": Vi tilbyr "fast track" i tilfelle feks. anbudsfrister. Gi oss beskjed.

MobMan AS jobber med noen av Norges største og mindre bedrifter, og over hele landet. Bedrifter som ønsker å drive på en mest mulig miljøeffektiv og bærekraftig måte.

Vi gjør det "grønne skifte" enklere.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Rune Drægni Senior Rådgiver @ MobMan AS

    Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn.

MobMan

Miljøfyrtårn på 1-2-3

MobMan bistår bedrifter på viktige områder som arbeidsmiljø og ytre miljø, og som gjør det "grønne skifte" enklere.