‪MobMan‬ inviterer deg til arrangementet

Miljøfyrtårn på 1-2-3 / OD-NBF

Om dette webinaret

Velkommen til GRATIS webinar om

Miljøfyrtårn på 1-2-3

En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn for NBF sine medlemmer.

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte via Webinar. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å innføre miljøledelse raskere og kostnadseffektivt enn en vanlig fremgangsmåte, og vesentlig rimeligere enn et tilsvarende konsulenthonorar for å innføre miljøledelse.

Ved at alle fire kursmodulene gjennomføres på web slipper man å bruke unødvendig tid på reising og annen dødtid. Man kan konsentrere seg om å komme i mål med sertifiseringen.

I dette webinaret forteller vi om hvordan du gjennomfører Miljøfyrtårn på 1-2-3 og hvilke fordeler du oppnår.

Kontakt oss gjerne på rune@miljofokusbil.no.

Anbefalte nettlesere: Tjenesten som benyttes fungerer best med siste oppdatert versjon av nettleserne av typen Google Chrome, Firefox eller Opera.

Forordningen for persondatabehandling: Deltakerne samtykker og akseptere at personopplysningene benyttes i forbindelse med kurset/webinarene.


Arrangeres av

  • Team member
    T
    Rune Drægni Senior Rådgiver @ MobMan AS

    Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn.

MobMan

Miljøfyrtårn på 1-2-3

MobMan bistår bedrifter på viktige områder som arbeidsmiljø og ytre miljø, og som gjør det "grønne skifte" enklere.